Slider-flette-hegn-min
Levende pilehegn
-få et smukt hegn, der gavner både mennesker og dyr

Levende pilehegn – få en hurtig og bæredygtig hækløsning

995 kr. pr. lbm. inkl. alle materialer *

Et levende pilehegn skaber ly og læ allerede den første sæson. Det er hurtigt etableret, og du har den færdige højde fra dag 1. Samtidig bliver det kun smukkere med årene, og du har sikret gode levevilkår for bier og insekter. Et levende pilehegn er en god løsning for alle havens brugere.

Pilens løv vokser hurtigt og omdanner hegnet til en tæt grøn hæk, der klippes på normal vis. På bare én sæson har du løst udfordringer med vind og behovet for privatliv på terrassen.

Bestil på tlf. 40 307 306
eller info@baugaarden.dk

  • Hegnet flettes i Harlekin-mønster i 3-flet
  • Højden er ca. 120 cm, når det er flettet, hertil tillægges vækst
  • Hegnet kan flettes på en ret linje, omkring hjørner, eller i buer
  • Første sæson får hegnet stort løv og bliver til en hæk
  • Pil er løvfældende og hårdfør
  • Kun 995 kr./lbm inkl. moms *
illustration af tripleflettet levende pilehegn

Pilehegnet flettes som 3-flet, det vil sige, at der flettes med tre pilevidjer i hver retning. Det giver et robust hegn, der er stabilt, og samtidig giver det en flot og kompakt effekt. De mange pilevidjer vil gøre hegnet tæt i løbet af kort tid, når vækstsæsonen går i gang.

Pris: 995 kr. pr. løbende meter *

* Prisen er ved et hegn på minimum 10 meter og inkluderer moms og alle materialer til hegnet. Hertil kommer et startgebyr på 300 kr. inkl. moms (for Sjælland og øer).
Jorden skal være forberedt, dvs. eventuelt græslag skal være fjernet, og jorden skal være løsnet med et spadestik.
Vi giver også gerne en pris på at fjerne din gamle hæk. Ring for tilbud.

Generelt om levende pil

Pil er en grovillig og nøjsom plante, der ikke stiller de store krav til vækstbetingelser. Den kan gro i stort set al slags jord såsom tung og klæg lerholdig jord, i sump- og vådområder men også i veldrænet kompostjord, grus eller sand. Den er yderst hårdfør og tåler fuld sol såvel som skygge. Pilen er løvfældende og rig på pollen, og det gør den til en af insekternes og biers helt store favoritter om foråret.

Et levende pilehegn har en færdig højde fra starten

Pilehegnet flettes af pilevidjer, der har groet på marken i en sæson. Hver pilevidje er ca. 160-180 cm lange, og de flettes sammen i et Harlekinmønster med 3 pilevidjer i hver retning. Pilevidjerne stikkes i jorden, hvor hegnet skal være, og det kan sættes på en linje eller slå buer, som det nu passer til behovet. Når hegnet er flettet færdigt, har det en gennemsnitlig højde på 120-130 cm.

Det levende pilehegn forvandles til en hæk

Når foråret kommer begynder pilehegnet at skyde. Væksten vil i starten være kraftigst i toppen, og de nye skud klippes for første gang i løbet af foråret. Klipningen får pileskuddene til at forgrene sig, og flere skud vil dannes længere nede på pilevidjerne. Gentager man klipningen flere gange hen over sommeren vil de mange forgreninger forvandle hegnet til en tæt og grøn hæk, der både skaber læ for vinden men også skærmer for nysgerrige blikke. Lader du pilehækken vokse i højden, vil du allerede første sæson kunne opnå en højde på 150-170 cm.

Minimalt vedligehold ved et levende pilehegn

Pilehækken bør klippes 2-3 gange om året for at holde væksten nede og sikre et tæt løv. Ønsker du at give bier og insekter gavn af pilens pollenfyldte rakler om foråret, så skal du vente til slutningen af maj, før du klipper pilehækken første gang.