Vejle Kommune

Behovet for en nytænkning af de grønne bymiljøer, fik i 2019 Vejle Kommune til at dekorere med levende pileskulpturer. I alt 10 Nordiske Palmer og 9 specialdesignede skulpturer blev leveret og etableret i store krukker.

De levende pileskulpturer blev valgt, da de i form og design efterlever kommunens mål om at løfte byrummenes arkitektoniske kvalitet.

Lena Månson, landskabsarkitekt i Vejle Kommune, siger om valget: ”Vi syntes, det kunne være spændende at prøve noget anderledes og noget, der holder året rundt. Pil er et interessant valg, fordi det er noget andet, end det vi normalt har i krukkerne. Det holder hele året, men giver alligevel noget forskelligt i forhold til årstiderne”

Heinrich Braun tilføjer: ”Pilens fleksibilitet skaber en mangfoldighed i designprocessen, men samtidig skal jeg respektere begrænsningen, der ligger i det levende materiale. Det er i spændet mellem disse to yderpunkter, at jeg har skabt skulpturerne til Vejle Kommune. Deres udseende er skabt med inspiration fra den lokale arkitektur og historie i Vejle”.

Galleri